Bell Schedules

Elementary School Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom/Breakfast 8:35 AM 8:56 AM 21 min
Period 1 8:56 AM 9:34 AM 38 min
Period 2 9:34 AM 10:12 AM 38 min
Period 3 10:12 AM 10:50 AM 38 min
Period 4 10:50 AM 11:28 AM 38 min
RISE 11:28 AM 11:53 AM 25 min
Lunch 11:53 AM 12:43 PM 50 min
Period 5 12:43 PM 1:21 PM 38 min
Period 6 1:21 PM 1:59 PM 38 min
Period 7 1:59 PM 2:37 PM 38 min
Period 8 2:37 PM 3:15 PM 38 min
Elementary School Delayed Opening Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Breakfast/RISE 10:05 AM 10:25 AM 20 min
Period 1 10:25 AM 10:55 AM 30 min
Period 2 10:55 AM 11:25 AM 30 min
Period 3 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Period 4 11:55 AM 12:25 PM 30 min
Lunch 12:25 PM 1:15 PM 50 min
Period 5 1:15 PM 1:45 PM 30 min
Period 6 1:45 PM 2:15 PM 30 min
Period 7 2:15 PM 2:45 PM 30 min
Period 8 2:45 PM 3:15 PM 30 min
Half Day Bell Schedule (A Schedule) Followed on days: 9/27,10/27, 12/23, 2/17, 3/23, 6/21
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom/Breakfast 8:35 AM 9:03 AM 28 min
1 9:03 AM 9:41 AM 38 min
2 9:41 AM 10:19 AM 38 min
3 10:19 AM 10:57 AM 38 min
4 10:57 AM 11:35 AM 38 min
Lunch/Common Plan 11:35 AM 12:25 PM 50 min
Preparation for Dismissal 12:25 PM 12:35 PM 10 min
Half Day Bell Schedule (B Schedule) Half Days: 10/20, 11/24, 1/12, 3/9, 6/8, 6/22
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom/Breakfast 8:35 AM 9:03 AM 28 min
5 9:03 AM 9:41 AM 38 min
6 9:41 AM 10:19 AM 38 min
7 10:19 AM 10:57 AM 38 min
8 10:57 AM 11:35 AM 38 min
Lunch/Common Plan 11:35 AM 12:25 PM 50 min
Preparation for Dismissal 12:25 PM 12:35 PM 10 min